SIA LASA MED CENRĀDIS

Nr.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena (EUR)
1 Diennakts stacionāra pakalpojumi
1.1. Ārsta narkologa, psihiatra konsultācija
( līdz 45 min )
1 apmeklējums 35.00
1.2. Līdzatkarīgo konsultēšana
( līdz 45 min )
1 apmeklējums 35.00
1.3.1. Palīdzība vieglas intoksikācijas vai abstinences kupēšanai ar tabletēm un i/v atrodoties stacionārā līdz 12 stundām
No 8:00 – 24:00
Izrakstīšanās no stacionāra ne vēlāk kā līdz 24:00
- 90.00
1.3.2. VIP palatā. Vienreizēja palīdzība vieglas intoksikācijas vai abstinences kupēšanai ar tabletēm un i/v atrodoties stacionārā līdz 12 stundām
No 8:00 – 24:00
Izrakstīšanās no stacionāra ne vēlāk kā līdz 24:00
- 120.00
1.4. Viegla alkohola abstinences sindroma kupēšana (3 dienu kurss ar i/v sistēmu un tabletēm) 3 apmeklējumi 150.00
1.5. Pataloģiskās tieksmes kupēšana, sagatavošanas kurss uzturošai terapijai 5 dienu kurss 150.00
1.6. Uzturošā terapija izmantojot prolongētās darbības medikamentu – Disulfirama implantu 1000mg (konsultācija nav iekļauta) 1 apmeklējums 205.00
1.7. Uzturošā terapija izmantojot psihoterapiju un sensibilizējošus medikamentus (Solafur, Torpeda) (konsultācija nav iekļauta) 1 apmeklējums 130.00
1.8. Izziņa no narkoloģiskas un psihiatriskās datu bāzes vai arhīva (ar ārsta konsultāciju) 1 izziņa 35.00
1.9. Ambulatorais narkotiku un psihotropo vielu tests 1 tests, iekļauts alkotests un ārsta paskaidrojumu (līdz 10 min.) bez konsultācijas. 40.00
2. Diennakts stacionāra pakalpojumi
2.1. Alkohola intoksikācijas stāvokļa kupēšana kopējā palātā
Pagarināšana uz nākamo dienu 130.00
1 gultas diena 130.00
2.2. Alkohola intoksikācijas stāvokļa kupēšana izmantojot VIP palātas
Pagarināšana uz nākamo dienu 180.00
1 gultas diena 180.00
2.3. Alkohola intoksikācijas stāvokļa kūpēšana atsevišķā palātā
Pagarināšana uz nākamo dienu 170.00
1 gultas diena 170.00
2.4. Alkohola intoksikācijas stāvokļa kūpēšana atsevišķā palātā
Pagarināšana uz nākamo dienu 200.00
1 gultas diena 200.00
2.5. Alkohola intoksikācijas stāvokļa kūpēšanai kopējā VIP palātā 1 gultas diena 150.00
2.6. Narkotisko un psihotropo vielu abstinences sindroma kūpēšana (ar analīzēm un narkotestu) (opiāti, amfetamīni un oksibutirāts) Pirmā gultas diena 250.00
2.7. Narkomānu detoksikācija (ar analīzēm) Ja vairāk par 5 dienām, katra nākamā diena 170.00 5 dienu kurss 900.00
2.8.1. Kopējā palāta. Attīrīšanas kurss pirms kodēšanas ar tabletēm un analīzēm – 2 diennaktis Ar i/v kodēšanu (<1.0 promiles) 500.00
2.8.2. VIP palatā. Attīrīšanas kurss pirms kodēšanas ar tabletēm un analīzēm – 2 diennaktis Ar i/v kodēšanu (<1.0 promiles) 600.00
2.9.1 Kopējā palāta. Attīrīšanas kurss atsevišķa palātā pirms kodēšanas ar tabletēm un analīzēm – 2 diennaktis Ar disulfirāmu implant 1000mg (<1.0 promilles) 600.00
2.9.2 VIP palatā. Attīrīšanas kurss atsevišķa palātā pirms kodēšanas ar tabletēm un analīzēm - 2 diennaktis Ar disulfirāmu implant 1000mg (<1.0 promilles) 700.00

1.grupasinvalīdiem, uzrādot derīgu invalīda apliecību, atlaide

10% ALKOTESTS– 5 EUR

ANALĪŽUNODOŠANA – 10 EUR